Letalska karta območja

Letališka cona, šolski krogi in točke javljanja za vstop v cono letališča Bovec