Navodila za uporabo letališča Bovec

 

NAVODILO ZA UPORABO IN POSTOPKI LETENJA NA JAVNEM LETALIŠČU BOVEC


1. NAMEN LETALIŠČA

1.1.   Letališče Bovec ima status športno turističnega letališča, namenjenega za:

-   letenje motornih letal,
-   letenje jadralnih letal,
-   klasično letalsko padalstvo,
-   letalsko modelarstvo,
-   šolanje motornih in jadralnih pilotov, klasičnih letalskih padalcev,
-   letenje motornih ultra lahkih letal in motornih  zmajev,
-   ostalo letenje in druge letalske ali neletalske dejavnosti niso dovoljene brez pisnega dovoljenja upravljalca letališča.

1.2.   Letališče je odprto vsak dan od 9.00 do 19.00 ure oziroma na način objavljen v NOTAM sporočilih. Vsi zrakoplovi, ki letijo v območju letališča so obvezani koristiti radijsko postajo na delovnem frekvenčnem območju letališča in so v vseh primerih, ne glede na okoliščine, obvezni javljati svoj položaj in namen. Vsem letalnim napravam je strogo prepovedano letenje brez radijska postaje ali s postajami, ki ne zmorejo delovati na predpisani delovni frekvenci letališča.

2.   LEGA LETALIŠČA IN TEHNIČNI PODATKI

2.1 Lega letališča
Letališče Bovec je oddaljeno 800 m južno od mesta Bovec. Leži na ravnini, ki jo na južni strani na oddaljenosti 200 m omejuje strmo pobočje,  ki se spušča proti reki Soči, na severni strani pa gorati masiv Rombona in Kanina z nadmorsko višino iznad 2000 m. Območje letališča je dostopno po makadamskem odcepu (dolžine približno 100 m) od glavne ceste Bovec Čezsoča

Naravne meje letališča so: na severni strani se ob celi dolžini vzletno pristajalne steze (VPS) nahaja gorski masiv (Rombon 2208 m na severozahodni  Kanin 2585 m), na severo-vzhodni strani Krnica (2482 m)m na vzhodni strani Svinjak (1653 m), na jugovzhodni strani pa omejujeta VPS Javoršček (1557 m) in na južni Polovnik (od 1471 – 1768 m).

2.2. Tehnični podatki o letališču:
Letališče Bovec ima osnovno stezo (strip) velikosti 850 x 40 m, ki se razteza v geografski smeri 072°-252°.

Naravni pogoji in ureditev letališča omogočajo njegovo uporabo za športna in poslovna letala teže do 3500 kg (enomotorna in dvomotorna) podnevi pri VFR pogojih.


Geografska smer VPS je: 072° za VPS 07, 252° za VPS 25°.

-   referenčna točka (sredina VPS):

46° 19' 43,607 N           n.v. 431 m / 1413 ft
     13° 32' 55,657 N  
    
-   prag 25:

46° 19' 47,840 N                    n.v. 426 m / 1396 ft
13° 33' 14,564 E

-   prag 07:

     46° 19' 39,369 N                    n.v. 426 m / 1396 ft
13° 32' 36,737 E

Magnetna deklinacija znaša: 2° 18' E

Letna magnetna variacija znaša: 0° 6' E / leta

Referenčna temperatura  (dolgo povprečje najvišjih dnevnih temperatur za mesec julij): +18,2° C


2.2.1 Tehnični podatki o manevrskih površinah za gibanje letal (movement area):
- Vzletno pristajalna steza (runway) dolžine 850 m in širine 40 m je travnata in utrjena.
- Pred vsakim pragom VPS je kot del osnovne steze utrjena travnata površina (predpolje) in sicer pred pragom 25 v dolžini 70 m, pred pragom 07 pa 250 m. Širina predpolj je enaka širini osnovne steze (40 m). Predpolje pred pragom 25 se lahko uporablja za voženje letal, predpolje 07 pa le za postopke v sili.
- Voženju letal sta namenjena tudi bočna pasova širine 20 m ob VPS, ki nista posebej označena, vendar se (glede na stanje travnatih površin) običajno po pristanku ali vožnji za vzlet vozi po VPS oziroma ob oznakah na severni strani VPS ter njeni desni strani gledano v smeri 25.
- Od praga 25 VPS do ploščadi pred hangarjem je urejena travnata steza za voženje dolžine približno 350 m in širine 10 m.
- Pred hangarjem je asfaltna ploščad, ki je namenjena za pripravo pred letenjem, pregled, čiščenje letal in za lažje spravilo letal v hangar.
- Parkiranje letal je možno južno od črpalke za gorivo, ob bočnih pasovih VPS in 100 m severno od steze, kjer so tudi privezi za letala.
- Med hangarjem in VPS je padalski krog, prostor za pristajanje helikopterjev pa je zahodno od steze za voženje.

Zaznamovanje manevrskih površin:
-   VPS je označena z belo obarvanimi betonskimi oznakami 4 x 1 m na vsakih 50 m v ravnini s površino VPS.
-   Travnata steza za voženje od ploščadi pred hangarjem do praga 25 VPS je označena z modro-belimi oznakami.
-   Bočna pasova ob VPS namenjena za voženje letal, nista posebej označena
-   Na južni strani VPS, 250 m od praga 25 je nameščena vetrna vreča na kovinskem drogu višine 5 m.

Označbe in smer VPS:
-   Stalne oznake so na začetku VPS, ki označujejo smer steze (številki 25 in 07 velikosti 4 m x 4 m), betonski omejilci po vsej dolžini VPS na oddaljenosti med seboj 50 m in velikosti 4 m 1 m.
-   Najpogosteje se za vzletanje in pristajanje uporablja smer 25, druga smer je 07.
-   Sestava tal je iz tankega sloja zemlje poraščenega s travo pod katerim je debel sloj proda. Steza je primerno utrjena in izravnana ter uporabna za vožnjo zrakoplovov.

2.2.2. Objekti visoke gradnje
- Letališki objekti (štirje kontejnerji) se nahajajo približno 150 m severno od praga 25 VPS
- Hangar za letala je velikosti 25 x 12 m
- V neposredni bližini hangarja na vzhodni strani stoji gasilski dom, v katerem ima Posoški aeroklub (PAK) učilnico in pisarno.

Komunikacije ter oskrba z vodo in električno energijo:
-   Letališče je z makadamskim priključkom povezano s cesto Bovec-Čezsoča.
-   Vsi objekti na letališču Bovec so priključeni na javni vodovod pitne vode ter na javno električno omrežje; rezervnega vira napajanja z električno energijo ni.
-   V hangarju je vgrajen trifazni električni priključek in elektro instalacija v vseh prostorih po veljavnih predpisih. Ploščad pred hangarjem je v nočnem času po potrebi osvetljena.

2.2.3. Tehnični in drugi podatki o navigacijsko – tehničnih sredstvih in opremi:
- Letališče ima radijsko postajo, ki je vključena, ko letijo zrakoplovi PAK-a, ko je najavljen prihod drugih letal na letališče Bovec in ko je organizirano kakršnokoli aerodromsko letenje.
- Radijska postaja letališča Bovec deluje na frekvenci 123,50 Mhz.
- Klicni znak za letališče Bovec je: BOVEC INFO na frekvenci 123,50 Mhz.
- Najave letenja se posredujejo po telefonu pristojni kontroli letenja (ARO oz. FIO, Aerodrom Ljubljana).
- Za vodenje letenja se severno od VPS postavi začasni start.

2.2.4. Omejitve uporabe letališča – naravne in umetne ovire v omejitvenih ravninah:
- VPS na letališču je travnata in se kosi po potrebi.
- Letališče je zaradi peščene podlage VPS tudi po močnem večdnevnem deževju takoj po prenehanju dežja uporabno za letenje.
- VPS ima blagi vzdolžni naklon navzdol v smeri 25. Prag 25 je za 13 m višji od praga 07.
- Letališče v zimskem času ni uporabno, če je snežna odeja višja od 5 cm  ali če je zemljišče poledenelo.
- Izrazitih višinskih ovir (naravnih ali grajenih) pri vzletanju in pristajanju ni. Pri nizkem proračunu za pristajanje v smeri 25 je ovira vzpetina Ravelnik(Rabeljk), ki je približno 50 m iznad ravnine in 500 m pred pragom 25 VPS. Z jadralnim letalom letimo po desnem šolskem krogu za 25 tako, da naredimo tretji in četrti zavoj pred Rabeljkom. Letenje po šolskem krogu z jadralnim letalom vzhodno od Rabeljka ni dovoljeno.
- Za formiranje šolskega kroga se je potrebno vedno držati horizontalne oddaljenosti od hribovitih preprek, ki je določena s pravili letenja.
- Šolski krog za motorna letala je vedno južni, za jadralna letala pa severni. Pri letenju z jadralnimi letali po šolskem krogu pri močnem zahodnem vetru, je potrebno upoštevati močna dviganja in spuščanja, tako da gremo v takem primeru v šolski krog med 230 in 250 m. Spuščanja na tretjem in četrtem zavoju včasih dosežejo vrednosti tudi 5 m/s. Minimalna višina vstopa v šolski krog je 200 m.
- Šolski krog za UL je vedno južni na višini 150m (500ft) QFE

2.2.5 Meteorološke značilnosti letališča:
- Na področju letališča pretežno piha veter iz smeri 240°-260° lahko tudi preko 10 m/s in v primeru burje zelo močni vetrovi (preko 15 m/s) iz smeri 040°-070°. Bočni vetrovi (1-2 m/s) se pojavijo le pred formiranjem termike med 11h in 13h.
- Področje letališča je zelo deževno, značilne so tudi hitre vremenske spremembe.
- Nevihte pridejo ponavadi iz smeri 050-070°, najmočnejše nevihte pa pridejo iz smeri 250-270° katere spremlja veter z jakostjo tudi prek 15 m/s.
- Na letališču Bovec je zelo redko jutranja megla.
- Pogoji za vizuelno letenje so najboljši čez poletje preko celega dneva.

Meteorološka služba:
-   Na letališču Bovec ni organizirane meteorološke službe in tudi ne posebne meteorološke opreme. Uporabljajo se telefonske informacije Kontrole letenja na aerodromu Ljubljana – Brnik ali Hidrometeorološkega zavoda RS v Ljubljani.
-   Letališki minimumi so določeni s pravili letenja pri VFR pogojih.
-   Meteo postaja v Bovcu je zasebna, z neuradnimi a verodostojnimi trenutnimi podatki ter sliko. Podatki, se osvežujejo vsakih 5 minut in so dosegljivi na spletni strani www.bovec-vreme.si

3.   CONA LETALIŠČA IN DOLOČILA O POSTOPKIH LETENJA

3.1.   Oblika in značilnosti cone letališča:
-   Cona letališča Bovec obsega območje bovške kotline in je na zahodu omejena z vasjo Žaga, ki je tudi obvezna točka javljanja vstopa v letališko cono. Na vzhodu je letališka cona omejena z vasjo Soča, ki je obvezna točka javljanja vstopa v letališko cono. Na jugu je cona omejena z grebenom pogorja Polovnik in severnim grebenom krnskega pogorja proti Javoršćku.
-   Na severu je cona omejena z grebenom kaninskega pogorja od Učje, do doline Bavščica.Obvezna točka javljanja vstopa v letališko cono je VFR točka javljanja KANIN. Letališka cona v višino sega do višine  9500 ft QNH.
-   Letenje v coni letališča Bovec se izvaja v skladu s klasifikacijo »G« zračnega prostora v Sloveniji (glej AIP -  Zbornik zrakoplovnih informacij in letalsko navigacijsko karto VFR) in določili in navodili določenimi z Navodilom o uporabi javnega letališča Bovec.

3.2.   Prihodi in odhodi z letališča Bovec:
-   Prihodi in odhodi z letališča Bovec so zaradi značilnosti terena omejeni na dolino reke Soče. Ob prihodu iz vzhodne smeri se letalne naprave morajo javljati min. 5000 ft  QNH nad vasjo Soča, 8 km NE od letališča. Ob prihodu iz zahoda se morajo letalne naprave javljati nad vasjo Žaga na višini min. 3000 ft. QNH. Ob prihodih iz smeri NE se morajo letalne naprave javljati ob preletu točke KANIN. Prihajajoče letalne naprave morajo ob vstopu na območje cone letališča Bovec posebej paziti na letalski promet ob pobočjih Kanina; Rombona, Svinjaka in Javorščka, kjer je pričakovati jadralna letala in morebitne jadralne padalce. Prihodi na letališče in odhodi v smeri Žage se vršijo po desni strani doline. Posebej je potrebno paziti na jadralne padalce, ki pogosto prečkajo dolino v vseh smereh in višinah, v okolici vasi,Trnovo, Srpenica in mesta Kobarid in na pobočju hriba Stol, južnega pobočja Polovnika, in celotni dolini reke Soče do Tolmina.
-   Letenje po dolini reke Soče nizvodno, ni dovoljeno nižje od 2500 ft QNH zaradi neoznačenih jeklenih pletenic iz pobočja hriba Polovnik in Stol pri vasi Žaga in Srpenica. Minimalna višina letenja v dolini reke Soče proti E je 3500 ft QNH  zaradi neoznačenih jeklenih pletenic pri vasi Koritnica in Lepena.

3.3.   Letenje v IFR pogojih:
-   Glede na trenutno opremo letališča in konfiguracijo terena letenje v IFR pogojih ni možno. Na letališču Bovec se lahko izvaja dnevno letenje po pravilih letenja pri VFR pogojih ter nočno  po predhodni 24urni najavi .

3.4.   Šolski krog – opis, višine:
-   Šolski krog za motorna letala je vedno na južni strani VPS. Za stezo 25 je  levi , za stezo 07 pa desni. Višina je 730 m oziroma 2400 ft QNH (300 m oziroma 1000 ft QFE)
-   Cona jadralnih letal za letenje v šolskem krogu je 500 m severno od steze.  Center zone je mesto Bovec. Šolski krog je vedno severni, minimalna višina vstopa je 200 m QFE.
-   ŠK – UL je vedno na južni strani VPS. Za stezo 25 je levi za stezo 07 je desni. Višina šolskega kroga je 580 m oziroma 1900 ft QNH (150 m ali 500 ft QFE)

3.5.   Pilotažne cone in druge cone v coni letališča.

3.5.1.   Pilotažne cone za motorna letala in UL motorna letala:
(pilot mora po radijski zvezi obvezno sporočati začetek in konec dela v vseh pilotažnih conah)
-   Cona 1: center cone je vas Čezsoča, 1 km južno od VPS. Cona ima radij 1,5 km, višina dela je 2000 ft do 4000 ft QFE. Odhod v cono 1 je iz pozicije 4. zavoja šolskega kroga za stezo 25.
-   Cona 2: center cone 2 je vas Žaga, 5 km zahodno od praga steze 07. Radij cone 2 je 1 km, višina dela v coni je 3000 ft do 4000 ft QFE. Odhod v cono 2 je s pozicije 1. zavoja šolskega kroga, po predhodnem vzpenjanju po skrajšanem šolskem krogu.

3.5.2.   Cona skupinskega letenja:
-   Cona skupinskega letenja je celotna cona letališča Bovec.
-   Letala se vzpenjajo po šolskem krogu na skupinsko letenje v coni letališča Bovec.
-   Minimalna višina je 150 m QFE.

3.5.3.   Cona preizkusa letal:
-   Cona preizkusa letal je cona 1.
-   Delo v coni poteka po navodilih za preizkus posameznega tipa letal.

3.5.4.   Cona jadranja in letenja z jadralnimi letali:
-   Cona jadranja je celotna cona letališča Bovec.
-   Pobočno jadranje se izvaja predvsem na pobočjih Polovnika, Svinjaka, Rombona in Kanina.
-   Višina jadranja v coni letališča ni omejena, vendar je potrebno upoštevati pogoje, navedene v točki 3.1. tega navodila.
-   Vzletanje jadralnih letal s pomočjo aero vleka se vrši v smeri 25 ali 07 Dvigovanje je po levem ali desnem šolskem krogu do višine, normalne za odpenjanje jadralnega letala. Letenje  v aero zapregi preko mesta Bovec pod višino 300m ni dovoljeno.
-   Po prihodu z jadranja na pristajanje je minimalna višina vstopa v jadralno cono 300 m QFE oziroma 1000 ft.
-   Prepovedano je jadranje v oblakih.
-   Vlečna letala pred pristankom lahko odmetavajo vlečno vrv samo južno od VPS v predelu od praga 25 do vetrne vreče. Nalet za odmet vrvi je dovoljen iz obeh smeri 25 in 07. Odmetavanje vrvi v smeri proti ali preko VPS ni dovoljeno. Pristajanje vlečnih letal na VPS z pripeto vlečno vrvjo je dovoljeno samo v smeri 07.

3.5.5.   Cona čakanja:
-   Coni čakanja sta za  prihode iz zahodne in vzhodne smeri vas Čezsoča na višini 400 m oziroma 1300 ft QFE. Pred vstopom v zono čakanja je potrebno dobiti dovoljenje po radijski zvezi.

3.5.6.   Cona padalskih skokov:
-   Cona padalskih skokov je iznad VPS.
-   Dvigovanje letala za metanje padalcev se odvija po šolskem krogu tako, da takoj po vzletu v smeri 25 podaljšamo v smeri steze proti slapu Boka, nadaljujemo v levi vzpenjajoči zavoj in se priključimo na pobočje Polovnika. Nalet za padalce se vrši v smeri 25 ali 07 oziroma po dogovoru z vodjem letenja.

3.5.7.   Cona modelarskih aktivnosti je določena severno od VPS in zahodno od TAXI.
-   Modelarske aktivnosti se odvijajo po predhodnem dogovoru z vodjo letenja.
-   Vodja modelarske aktivnosti mora zagotoviti radijsko zvezo z vodjo letenja
-   Po potrebi se ob večjih modelarskih prireditvah na letališču Bovec omeji letenje jadralnih in motornih letal.

3.5.8.   Prepovedane cone:
-   Prepovedana cona je letenje z motornimi letalnimi napravami v Triglavskem narodnem parku (TNP) nižje od  6000 ft QNH in nižje od 1000 ft  nad gorskimi grebeni in prelazi. Po uvedbi zakona o TNP ravnati v skladu z zakonom o TNP.
-   Prepovedane cone so tudi vsa večja naselja in mesta izpod dovoljene višine po Pravilniku o letenju zrakoplovov in po pravilih za VFR letenje. Drugih prepovedanih con na območju letališča Bovec ni.

3.5.9.   Ločevanje – razdvajanja letal na coni letališča Bovec se izvaja po pravilih letenja v VFR pogojih za kar skrbijo piloti letalnih naprav v območju letališča sami z uporabo radijske zveze na delovni frekvenci letališča. V območju cone letališča Bovec je obvezno javljanje pozicije, višine in namena letalne naprave tudi v primerih odsotnosti zemeljske radijske postaje in upravljalca letališča, oziroma vodje letenja na javnem letališču Bovec. (blind transmition)  
          Letenje brez uporabe radijske zveze na predpisani frekvenci letališče je    
          strogo prepovedano.
-   Razdvajanje letal v coni letališča se lahko v določenih pogojih, kadar to presodi vodja letenja, izvaja po navodilih vodje letenja, ki to jasno sporoči  preko radijske zveze.


4.   OPREMA NA LETALIŠČU

4.1.   Oskrba s pogonskim gorivom in mazivom:
-   Letališče ima pod ploščadjo črpališča vkopano cisterno za avio gorivo. Črpališče je opremljeno z električno črpalko za polnjenje letal z gorivom.
-   Na razpolago je avio gorivo LL 100.

4.2.   Gasilska oprema:
-   Letališče razpolaga z ustreznim številom ročnih gasilnih aparatov na prah in CO2 in s 50 kilogramskim aparatom za gašenje manjših požarov ali začetka požarov.
-   Na letališču Bovec ima prostore gasilsko društvo z vso potrebno opremo – telefon 112.

4.3.   Oprema za prvo pomoč: je ročna z ustreznimi nosili in je shranjena v službenem vozilu letališča. V Bovcu je na razpolago reševalna služba – zdravstveni dom – telefon 112.

4.4.   Servis in druge storitve:
-   Na letališču je možnost organiziranja prevoza oseb z aviotaksijem ter panoramski prevozi, poleti s štiri sedežnim motornim letalom in dvosedežnimi jadralnimi letali.
-   Letališke storitve so možne v času od 9.00 do 19.00 ure če je prihod letala najavljen 24 ur pred prihodom.
Drugi podatki o opremi letališča in storitvah so navedeni v 2. poglavju.


5.   DOLOČILA O ORGANIZACIJI IN VODENJU LETENJA NA LETALIŠČU

5.1.   Upravljalec letališča zagotavlja, da je letališče v stalni kondiciji za izvajanje letalske dejavnosti tudi v času, ko ni prisoten vodja letenja. V primeru , ko upravljalec letališča ugotovi nezmožnost  zagotavljanja varnega odvijanja letalskega prometa na letališču, mora to ustrezno objaviti v NOTAM sporočilu. V primeru, ko na letališču ni vodje letenja so piloti letalnih naprav dolžni uporabljati radijsko zvezo na frekvenci letališča in javljati svoj trenutni položaj in namene od trenutka vstopa v letališko zono do pristanka ali odleta iz cone letališča (blind transmition). Prav tako so dolžni poslušati in se usklajevati z drugimi letalnimi napravami v coni letališča v skladu z VFR pravili. Pred pristankom se mora vsak pilot prepričati, da je VPS prosta in da na njej ni ovir, predmetov, živali ali oseb, ki bi lahko ogrozili varnost. V primeru, ko je prisoten vodja letenja na letališču se morajo ravnati po navodilih, ki jih ta daje.
5.2.   Naloge in pooblastila vodje letenja – vodenje letenja:
-   Vodja letenja je oseba pooblaščena s strani upravljalca letališča.
-   Dolžnost vodje letenja je, da organizira priprave za letenje (seznanitev pilotov z nalogami, pregled letal in opreme ter priprava potrebne dokumentacije) ter določi dežurne osebe, ki so potrebne za organizacijo letenja v skladu s Pravilnikom o letenju zrakoplovov.
-   Vodja letenja neposredno na podlagi dnevnega plana vodi letenje in kontaktira preko radijske postaje.
-   Vodja letenja lahko omeji trenutno število udeležencev letalskega prometa v coni letališča, glede na trenutne okoliščine in zvrsti letenja in naloge udeležencev v prometu
-   Vodja letenja najavi ali organizira najavo letenja pristojni kontroli letenja, če so v planu letenja navigacijski in medaerodromski leti ali leti na večjih površinah.

5.3.   Organizacija štarta:
-   Po končanih pripravah za letenje, vodja letenja organizira postavitev štarta in talnih oznak na VPS, ki so potrebne za letenje.
-   Štart se postavi v skladu z navodili in pravili za letenje zrakoplovov v VFR pogojih.
-   Pred začetkom voženja letal in letenja se obvezno vključi zemeljska radijska postaja na frekvenci 123,50 Mhz ali drugi frekvenci, če je tako določeno.

5.4.   Vožnja letal po manevrskih površinah letališča:
-   Letala lahko vozijo samo po določenih površinah, navedenih v tem navodilu in po navodilih letalske šole ali vodje letenja.
-   Hitrost vožnje letal po stezah za vožnjo in po letališču je do 10 km/h.
-   Izhod letala na linijo vzleta lahko dovoli le vodja letenja.

5.5.   Gibanje ljudi, živali in vozil po manevrskih površinah letališča:
-   Vožnja vozil in gibanje ljudi po manevrskih površinah letališča je strogo prepovedano; izjeme lahko dovoli samo upravljalec letališča ali odgovorni vodja letenja.
-   Okoli letališča ni nameščene ograje, razen na dovoznem delu in okoli okrepčevalnice. Nameščene so ustrezne table z opozorilnimi napisi.
-   Na dostopu na letališče je postavljena zapornica in tabla z opozorilnim napisom.
-   Sprehajanje in zadrževanje domačih živali ter paša le teh na območju VPS in manevrskih površin letališča je strogo prepovedano

5.6.   Parkirišča za vozila:
-   Parkiranje vozil je dovoljeno severno ali vzhodno od ograje, ki omejuje gostinski lokal in klubski  kontejner.
-   Prepovedano je parkiranje vozil na stezah za voženje letal in na bočnih pasovih ob VPS, razen službenih vozil, katerih parkiranje ureja vodja letenja. Ta vozila morajo biti označena z rumeno rotacijsko lučjo. Vozniki teh vozil so odgovorni za varno opravljanje nalog tako, da ne ogrozijo letalskega prometa.


6.   IZREDNI POSTOPKI ZA LETALIŠČE BOVEC

6.1.   Postopek v primeru zgrešenega pristajanja:
-   Pilot motornega letala, ko ugotovi, da ne bo pristal na določeni točki VPS (pri znaku T), odleti na ponovni šolski krog in se s pravilnim proračunom pripravi na pristajanje.

6.2.   Postopek v primeru odpovedi motorja na letalu:
-   V primeru odpovedi motorja do višine 50 m v smeri steze 25 nam dolžina steze in predpolja na pragu 07 omogočata pristanek v podaljšku steze.
-   Pri odpovedi motorja v smeri 25 je ostanek terena v tej smeri prekratek, zato pilot najprej zagotovi hitrost, zavije levo preko roba letališča in poskuša doseči teren, ki je na levem bregu reke Soče med vasjo Čezsoča in reko.
-   V primeru odpovedi motorja do višine 50 m v smeri 07 je preostanek steze in predpolja zelo kratek. Zato moramo zaviti približno 15° v levo in pristati na terenu med deponijo odpadkov in lokalno cesto Bovec – Čezsoča.
-   Pri odpovedi motorja na višini med 50 in 100 m v smeri 07, pilot najprej zagotovi hitrost in pristane na pašnikih zahodno od farme Bogata.

6.3.   Postopek v primeru odpovedi delovanja vlečne kljuke na jadralnem ali motornem letalu v aerovleku:
Vlečna vrv se ne odpre od jadralnega letala:
-   ko je dosežena potrebna višina v coni jadralnega letala in če se vlečna vrv ne odpne od jadralnega letala, pilot jadralnega letala najprej po radijski zvezi obvesti pilota vlečnega letala o nastali situaciji in tedaj pilot vlečnega letala odpne vlečno vrv;
-   pilot jadralnega letala nato naredi šolski krog tako, da bo v 4. zavoju imel višino najmanj 150 m QFE in z večjo višino pristala na VPS ter se izognil preprekam, v katere bi se pri pristanku lahko zapletla vlečna vrv;
-   pri pristajanju pilot jadralnega letala ravna zelo pazljivo in z eno roko vleče ročico za odpenjanje vlečne vrvi, da bi se ta sama odpela;

Vlečna vrv ne odpade od vlečenega letala:
-   če se po preletu točke za odmetavanje vlečne vrvi ta ni odpadla, pilota opozorimo po radijski zvezi, nakar pilot postopek za odmetavanje vrvi še enkrat ponovi;
-   če tudi po ponovljenem postopku vlečna vrv ne odpade od vlečnega letala, bo pilot zadržal višino 100 m nad terenom in privedel letalo na pristajanje z večjo višino na začetku VPS in pristal z vrvjo.

Vlečna vrv se ne odpne od jadralnega in tudi ne z motornega vlečnega letala:
-   oba pilota se najprej po radijski zvezi sporazumeta o postopku in nato z največjo pazljivostjo izvedeta šolski krog skupaj v aerovleku in pristaneta skupaj.

6.4.   Prekinitev letenja:
-   ob nenadnem pojavu ali predvidevanju neugodnih meteoroloških pogojev, vodja letenja odredi prekinitev letenja in povratek vseh letal na letališče;
-   prekinitev letenja se sporoči preko radijske zveze vsem dosegljivih letalom v zraku, ta pa obvestijo še ostala, ki niso v dosegu radijske zveze na zemlji.
Če ni radijske zveze z letali v zraku se uporabijo signalne zastavice:
-   bela zastavica pomeni dovoljeno pristajanje, rdeča zastavica pomeni prepoved pristajanja.
Prekinitev letenja je glede na plan in dolžino dneva 30 minut po zahodu sonca in do tega časa morajo pristati vsa letala,.

6.5.   Postopki koordinacije in obveščanja o izrednih primerih:
Vodja letenja na letališču Bovec postopa po planu (priloga), ki je pritrjena na zadnji strani podstavka štartne liste, v kontrolni sobi (zabojniku) in v štarti mizici.
V slučaju izrednih primerov na letališču se postopa:
- takoj se zavaruje mesto izrednega primera in ukrepa za takojšnje reševanje ljudi in premoženja;
- glede na značaj izrednega primera se obvesti Reševalno postajo Bovec in Gasilsko reševalni center, policijo, pristojno kontrolo letenja in Upravo RS za zračno plovbo.
- postopati po navodilu o nesrečah (priloga).


7.   OSTALE SPECIFIČNOSTI LETALIŠČA

7.1.   Postopki za zmanjšanje hrupa:
Letališče je v neposredni bližini mesta Bovec, zato je potrebno upoštevati navodila za zmanjšanje hrupa. Šolanje jadralnih pilotov in aero vleka jadralnih letal se vrši tako, da se mesta Bovec nikoli ne preleta v zapregi pod višino 300 m. Pri jadralnem šolanju po vzletu v aero zapregi podaljšamo prvi zavoj tako, da pridemo na višino 300 m iznad praga 07 VPS in tam jadralno letalo odklopi, motorno letalo pa nadaljuje tako, da se izogiba preletanju mesta Bovec.

Ob izvajanju letenja z motornimi letali v coni letališča se je potrebno izogibati preletanju mesta Bovec in drugih naselij na višini, na kateri bi bil vpliv letalskega hrupa lahko moteč za prebivalce. Letališče smejo uporabljati samo letala, ki ne presegajo s predpisi dovoljene ravni hrupa.


8.   UPORABNIK LETALIŠČA BOVEC

Posoški aeroklub Bovec -  Letališče Bovec, Rupa 15, 5230 Bovec, p.p. 15
Telefon: 00386 41 604 854
Frekvenca: 123,50 Mhz
Informacije o stanju letališča:
www.bovec-airfield.si
telefon: 00386 51 661 003
Kontaktna oseba: Jože Vidrih.