Aeroklub Bovec

Aeroklub Bovec deluje že 40 let. Kratko zgodovino dosedanjega razvoja lahko preberete tukaj.